infoblokk

szechenyi 2020 erfaNyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvodapedagógus ,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvő képesség
 •       3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       30 napnál nem régebbi erölcsi bizonyítvány
 •       Iskolai végzettséget valamint szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
 •       Szakmai önéletrajz
 •       Főiskolai oklevél másolata
 •       Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla nyújt, a +3644/584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1333-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

 •       Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Napközi Otthonos Óvoda vezetője a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon - 2022. augusztus 8.
 •       honlapon - 2022. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.


Őri Közös Önkormányzati Hivatal         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Őri Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év-ig tartó közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok:

Az Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai kirendeltsége általános, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvelő munkájának segítése; kapcsolattartás ügyfelekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel (elektronikus és papír alapú) mappák rendezése. Havi, negyedéves, és éves zárásokban közreműködés. Közreműködés adóbevallások összeállításában. Pénzügyi egyeztetések, kimutatások és elszámolások készítése. Prezentációk előkészítése. Számlázás, kimenő és bejövő számlák kezelése, teljesítési igazolások összeállítása, kapcsolattartás a könyveléssel, kimutatások, elszámolások készítése, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Az Önkormányzati ASP rendszer gyakorlati ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •      Szakmai önéletrajz; 45/2012 (III.20) Kormányrendelet szerint
 •      Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •   Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85 §-ában meghatározott összeférhetetlenség fenn áll e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla Jegyző nyújt, a 44/385-175-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: Nyp/874-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi asszisztens.

vagy

 •   Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •    Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a polgármester egyetértésével bírálja el. A pályázat kiírója fenn tartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné, eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • helyben, szokásos módon - 2022. április 11.
 • http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2022. április 11.
 • or.hu/honlapon - 2022. április 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt keresse:

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.
Telefon: 44/385-175
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 


 


Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvoda pedagógus,
 •       3 hónap próbaidő vállalása
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •    Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •       Szakmai önéletrajz;
 •       Főiskolai oklevél másolata;
 •       Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a 44584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1656-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Napközi Otthonos Óvoda vezetője a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon - 2021. december 13.
 •       http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2021. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


Őri Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznyai Kirendeltség

Szociális előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvényben, továbbá az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális feladatok ellátáshoz szükséges ASP rendszer, valamint WEBIKSZ rendszer kezelése. Szociális tárgyú kérelmek fogadása, feldolgozása valamint Képviselő- testületi ülésekre történő előkészítése. Az Őri Közös Önkormányzati hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége Szociális feladatainak teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Önkormányzati ASP rendszer gyakorlati ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz;
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.
 •       Nyilatkozat arról hogy a pályázóval szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84 -85 § -ában meghatározott összeférhetetlenség fenn áll e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla nyújt, a 44385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznyai Kirendeltség címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1783/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális előadó.

vagy

 •       Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság. utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Polgármester egyetértésével bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvoda pedagógusi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvoda pedagógus ,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •       Szakmai önéletrajz;
 •       Főiskolai oklevél másolata;
 •       Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a +3644/584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1656/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 •       Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Napközi Otthonos Óvoda vezetője a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon - 2021. november 2.
 •       http://nyirparasznya.hu/ honlapon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://www.nyirparasznya.hu/

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya , Szabadság utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Házi orvos mellet végzendő feladatok a 4/2000(II.25) EÜM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Az orvosi munka folyamatos segítése a rendelőben és a praxisban és az asszisztensi feladatok ellátása. Rendelői eszközök használata. a házi orvosi rendelőhöz tartozó jelentések és egyéb adminisztratív feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Középfokú képesítés, körzeti ápoló, általános asszisztens ,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         büntetlen előélet
•         4/2000 (II.25) EÜM rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte
•         3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata,
•         Részletes szakmai önéletrajz
•         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János Polgármester nyújt, a +3644/385-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/2654-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi asszisztens.

vagy

•         Elektronikus úton Szabó János Polgármester részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Szabó János Polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné, érvénytelené nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         helyben szokásos módon - 2020. december 23.
•         honlapon http://www.nyirparasznya.hu - 2020. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.


Nyírparasznya Község Önkormányzata

Pályázatot hirdet

Kulturális asszisztens – Pályázati referens

munkakör betöltésére

Munkavégzés helye: Nyírparasznya Község Önkormányzata

 • munkakör célja: heti 40 órában EFOP-1.5.3-16 konstrukciós számú pályázathoz kapcsolódó Kulturális asszisztens – Pályázati referens feladatok ellátása, koordinálása

A munkaviszony időtartama: határozott idejű 2022. február 28. napjáig tartó jogviszony

Feladatok

 • közművelődési feladatok ellátása, Nemzeti és helyi ünnepségek szervezése
 • önkormányzat napi, gyakorlati munkájában való aktív részvétel
 • pályázatok felkutatása, előkészítése, a megvalósításban aktív részvétel
 • pályázatok megvalósításában, elszámolásában való közreműködés, feladatok koordinálása, beszerzések előkészítése, lebonyolítása
 • napi adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatásokhoz adatok begyűjtése, továbbítás
 • projekt rendezvényeinek, programjainak látogatása, azok dokumentálása, emlékeztető készítése

Elvárások

 • legalább középfokú szakirányú végzettség
 • legalább 1 év ugyanezen munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • önálló, felelős feladatvégzés vállalása
 • jó kommunikációs, szervező és kapcsolatteremtő képesség
 • precíz, pontos, rugalmas, proaktív személyiség

Előnyt jelent 

 • pályázatkezelő rendszerek ismerete (EPTK, EPER, MVH)
 • pályázatokban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Szakmai önéletrajz;
 • Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. november 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

Jelentkezni lehet: 

 • Személyesen: Szabó János Polgármester Nyírparasznya Község Önkormányzata, Nyírparasznya, Szabadság út 23.
 • E-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Postai úton: Nyírparasznya Község Önkormányzat 4822 Nyírparasznya, Szabadság u.23. A borítékra ill. tárgyba kérjük feltüntetni: Kulturális asszisztens – Pályázati referens

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János Polgármester nyújt, a 44/385-175 -os telefonszámon.


Őri Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége Pénzügyi asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 1év –ig tartó közszolgálati jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok: Az Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége általános, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvelő munkájának segítése; Kapcsolattartás ügyfelekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel; (elektronikus és papír alapú) mappák rendezése; Havi,negyedéves és éves zárásokban közreműködés; Közreműködés adóbevallások összeállításában; Pénzügyi egyeztetések, kimutatások és elszámolások készítése; Prezentációk előkészítése;Számlázás, kimenő és bejövő számlák kezelése, teljesítési igazolások összeállítása, kapcsolattartás a könyveléssel, kimutatások, elszámolások készítése, nyilvántartások vezetése;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Mérlegképes Könyvelői képesítés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai tevékenységet tartalmazó Önéletrajz (a 45/2012. (III.20)Kormányrendelet 8.§-a szerint);

         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának,valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

         Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85 §-ában meghatározott összeférhetetlenség fenn áll - e.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla Jegyző nyújt, a +3644385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Őrp/7056/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi asszisztens.

vagy

         Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         helyben szokásos módon - 2018. október 1.

         Nyírparasznya Község Önkormányzata honlapján - 2018. október 1.

         Őr Község Önkormányzata honlapján - 2018. október 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.

 


 

Őri Közös Önkormányzati Hivatal a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Őr Község Önkormányzata Őr-Nyírparasznya Család- és gyermekjóléti szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása, figyelemmel A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998(IV.30.)NM rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, 15/1998.(IV.30.) rendelet szerinti iskolai végzettség, végzettség hiányában a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ezen iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányai folyamatba vannak, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szükséges végzettséget öt éven belül megszerzi.,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 ( IV.30) NM rendeletben előírt végzettség vagy ezen végzettség hiányában a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ezen iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányai folyamatban vannak, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szükséges végzettséget öt éven belül megszerzi.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz

         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

         A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

         Erkölcsi bizonyítvány

         Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15§ 8 bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hódi Miklós polgármester nyújt, a 44385144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4336 Őr, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Őrp/7009-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

         Elektronikus úton Hódi Miklós polgármester részére részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Hódi Miklós polgármester részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4336 Őr, Kossuth út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést Őr és Nyírparasznya települések Képviselő-Testületei hozzák meg. A Képviselő-Testületek a pályázati eljárás eredménytelenségének, illetve érvénytelenségének kimondására, megállapítására vonatkozó jogukat maguknak fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         helyben szokásos módon - 2018. szeptember 17.

         http://or.hu/ honlapon - 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.or.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

Óvoda óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvoda pedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvoda pedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

         Szakmai önéletrajz;

         Főiskolai oklevél másolata;

         Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a 44584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1342-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•    Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

       Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat csak akkor érvényes amennyiben a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. a határidőre benyújtott pályázatok áttekintése után az Óvodavezető értesíti a pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2018. július 16.

         http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


Pályázat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására


Őri Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Őri Közös Önkormányzati Hivatal 
Nyírparasznyai Kirendeltsége

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adókkal (helyi adók, gépjármű adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, adó végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások, adó- és érték bizonyítvány) kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása; a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása; a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény valamint a vonatkozó Önkormányzati rendeletek alapján kivetett helyi adóval kapcsolatos ügyintézés, a hatósághoz tartozó adóügyi ügyintézés, adó bevallások feldolgozása, határozatok elkészítése, kintlévőségek behajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  Magyar állampolgárság,

  Cselekvőképesség,

  Büntetlen előélet,

  Középfokú képesítés,

  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

• A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.07) kormányrendelet szerinti képesítés, végzettség.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

  6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó fényképes szakmai tevékenységét bemutató szakmai önéletrajza,

• A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

  Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok hiteles másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló okirat másolata

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenség megbízása esetén megszűnik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla nyújt, a 44385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 616/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.

vagy

• Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a jegyző bírálja el. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályáztató személyesen is meghallgathatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és az esetleges személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• helyben szokásos módon - 2018. március 20.

http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2018. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.


 
A Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda konyha szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakács, gyerek- és szociális étkeztetés biztosítása.Főzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet, szakács
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Közétkeztetésben eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz;
• Szakács végzettséget igazoló okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Miklósné nyújt, a 44/385-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1004-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2017. október 30.
• http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2017. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.