infoblokk

szechenyi 2020 erfa

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvoda pedagógus,
 •       3 hónap próbaidő vállalása
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •    Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •       Szakmai önéletrajz;
 •       Főiskolai oklevél másolata;
 •       Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a 44584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1656-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 • Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Napközi Otthonos Óvoda vezetője a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon - 2021. december 13.
 •       http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2021. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


Őri Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznyai Kirendeltség

Szociális előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvényben, továbbá az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális feladatok ellátáshoz szükséges ASP rendszer, valamint WEBIKSZ rendszer kezelése. Szociális tárgyú kérelmek fogadása, feldolgozása valamint Képviselő- testületi ülésekre történő előkészítése. Az Őri Közös Önkormányzati hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége Szociális feladatainak teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Önkormányzati ASP rendszer gyakorlati ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz;
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyon nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.
 •       Nyilatkozat arról hogy a pályázóval szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84 -85 § -ában meghatározott összeférhetetlenség fenn áll e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla nyújt, a 44385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznyai Kirendeltség címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1783/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális előadó.

vagy

 •       Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság. utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Polgármester egyetértésével bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvoda pedagógusi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Óvoda pedagógus ,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 •       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 •       Szakmai önéletrajz;
 •       Főiskolai oklevél másolata;
 •       Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a +3644/584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1656/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

 •       Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Napközi Otthonos Óvoda vezetője a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       helyben szokásos módon - 2021. november 2.
 •       http://nyirparasznya.hu/ honlapon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://www.nyirparasznya.hu/

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya , Szabadság utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Házi orvos mellet végzendő feladatok a 4/2000(II.25) EÜM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Az orvosi munka folyamatos segítése a rendelőben és a praxisban és az asszisztensi feladatok ellátása. Rendelői eszközök használata. a házi orvosi rendelőhöz tartozó jelentések és egyéb adminisztratív feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Középfokú képesítés, körzeti ápoló, általános asszisztens ,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         büntetlen előélet
•         4/2000 (II.25) EÜM rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte
•         3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata,
•         Részletes szakmai önéletrajz
•         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János Polgármester nyújt, a +3644/385-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/2654-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi asszisztens.

vagy

•         Elektronikus úton Szabó János Polgármester részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Szabó János Polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról önállóan dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné, érvénytelené nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         helyben szokásos módon - 2020. december 23.
•         honlapon http://www.nyirparasznya.hu - 2020. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.


Nyírparasznya Község Önkormányzata

Pályázatot hirdet

Kulturális asszisztens – Pályázati referens

munkakör betöltésére

Munkavégzés helye: Nyírparasznya Község Önkormányzata

 • munkakör célja: heti 40 órában EFOP-1.5.3-16 konstrukciós számú pályázathoz kapcsolódó Kulturális asszisztens – Pályázati referens feladatok ellátása, koordinálása

A munkaviszony időtartama: határozott idejű 2022. február 28. napjáig tartó jogviszony

Feladatok

 • közművelődési feladatok ellátása, Nemzeti és helyi ünnepségek szervezése
 • önkormányzat napi, gyakorlati munkájában való aktív részvétel
 • pályázatok felkutatása, előkészítése, a megvalósításban aktív részvétel
 • pályázatok megvalósításában, elszámolásában való közreműködés, feladatok koordinálása, beszerzések előkészítése, lebonyolítása
 • napi adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatásokhoz adatok begyűjtése, továbbítás
 • projekt rendezvényeinek, programjainak látogatása, azok dokumentálása, emlékeztető készítése

Elvárások

 • legalább középfokú szakirányú végzettség
 • legalább 1 év ugyanezen munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • önálló, felelős feladatvégzés vállalása
 • jó kommunikációs, szervező és kapcsolatteremtő képesség
 • precíz, pontos, rugalmas, proaktív személyiség

Előnyt jelent 

 • pályázatkezelő rendszerek ismerete (EPTK, EPER, MVH)
 • pályázatokban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Szakmai önéletrajz;
 • Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. november 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

Jelentkezni lehet: 

 • Személyesen: Szabó János Polgármester Nyírparasznya Község Önkormányzata, Nyírparasznya, Szabadság út 23.
 • E-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Postai úton: Nyírparasznya Község Önkormányzat 4822 Nyírparasznya, Szabadság u.23. A borítékra ill. tárgyba kérjük feltüntetni: Kulturális asszisztens – Pályázati referens

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János Polgármester nyújt, a 44/385-175 -os telefonszámon.


Őri Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége Pénzügyi asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 1év –ig tartó közszolgálati jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok: Az Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége általános, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvelő munkájának segítése; Kapcsolattartás ügyfelekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel; (elektronikus és papír alapú) mappák rendezése; Havi,negyedéves és éves zárásokban közreműködés; Közreműködés adóbevallások összeállításában; Pénzügyi egyeztetések, kimutatások és elszámolások készítése; Prezentációk előkészítése;Számlázás, kimenő és bejövő számlák kezelése, teljesítési igazolások összeállítása, kapcsolattartás a könyveléssel, kimutatások, elszámolások készítése, nyilvántartások vezetése;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Mérlegképes Könyvelői képesítés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai tevékenységet tartalmazó Önéletrajz (a 45/2012. (III.20)Kormányrendelet 8.§-a szerint);

         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának,valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

         Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85 §-ában meghatározott összeférhetetlenség fenn áll - e.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla Jegyző nyújt, a +3644385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal Nyírparasznyai Kirendeltsége címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Őrp/7056/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi asszisztens.

vagy

         Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         helyben szokásos módon - 2018. október 1.

         Nyírparasznya Község Önkormányzata honlapján - 2018. október 1.

         Őr Község Önkormányzata honlapján - 2018. október 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.

 


 

Őri Közös Önkormányzati Hivatal a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Őr Község Önkormányzata Őr-Nyírparasznya Család- és gyermekjóléti szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása, figyelemmel A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998(IV.30.)NM rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, 15/1998.(IV.30.) rendelet szerinti iskolai végzettség, végzettség hiányában a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ezen iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányai folyamatba vannak, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szükséges végzettséget öt éven belül megszerzi.,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 ( IV.30) NM rendeletben előírt végzettség vagy ezen végzettség hiányában a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ezen iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányai folyamatban vannak, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szükséges végzettséget öt éven belül megszerzi.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes szakmai önéletrajz

         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

         A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

         Erkölcsi bizonyítvány

         Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15§ 8 bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hódi Miklós polgármester nyújt, a 44385144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4336 Őr, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Őrp/7009-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

         Elektronikus úton Hódi Miklós polgármester részére részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Hódi Miklós polgármester részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4336 Őr, Kossuth út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést Őr és Nyírparasznya települések Képviselő-Testületei hozzák meg. A Képviselő-Testületek a pályázati eljárás eredménytelenségének, illetve érvénytelenségének kimondására, megállapítására vonatkozó jogukat maguknak fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         helyben szokásos módon - 2018. szeptember 17.

         http://or.hu/ honlapon - 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.or.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

Óvoda óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvoda pedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvoda pedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

         Szakmai önéletrajz;

         Főiskolai oklevél másolata;

         Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a 44584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1342-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•    Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

       Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat csak akkor érvényes amennyiben a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. a határidőre benyújtott pályázatok áttekintése után az Óvodavezető értesíti a pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2018. július 16.

         http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


Pályázat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására


Őri Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Őri Közös Önkormányzati Hivatal 
Nyírparasznyai Kirendeltsége

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adókkal (helyi adók, gépjármű adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, adó végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások, adó- és érték bizonyítvány) kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása; a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása; a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény valamint a vonatkozó Önkormányzati rendeletek alapján kivetett helyi adóval kapcsolatos ügyintézés, a hatósághoz tartozó adóügyi ügyintézés, adó bevallások feldolgozása, határozatok elkészítése, kintlévőségek behajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  Magyar állampolgárság,

  Cselekvőképesség,

  Büntetlen előélet,

  Középfokú képesítés,

  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

• A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.07) kormányrendelet szerinti képesítés, végzettség.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

  6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó fényképes szakmai tevékenységét bemutató szakmai önéletrajza,

• A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

  Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok hiteles másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló okirat másolata

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenség megbízása esetén megszűnik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla nyújt, a 44385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 616/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.

vagy

• Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a jegyző bírálja el. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályáztató személyesen is meghallgathatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és az esetleges személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• helyben szokásos módon - 2018. március 20.

http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2018. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.


 
A Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda konyha szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakács, gyerek- és szociális étkeztetés biztosítása.Főzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet, szakács
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Közétkeztetésben eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz;
• Szakács végzettséget igazoló okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Miklósné nyújt, a 44/385-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1004-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2017. október 30.
• http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2017. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.