A Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda konyha szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakács, gyerek- és szociális étkeztetés biztosítása.Főzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet, szakács
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Közétkeztetésben eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz;
• Szakács végzettséget igazoló okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Miklósné nyújt, a 44/385-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1004-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2017. október 30.
• http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2017. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.