Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda

Óvoda óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvoda pedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvoda pedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

         Szakmai önéletrajz;

         Főiskolai oklevél másolata;

         Egyéb végzettséget igazoló dokumentum másolata.

       Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető nyújt, a 44584074 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nyp/1342-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•    Elektronikus úton Baksáné Ganyu Csilla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

       Személyesen: Baksáné Ganyu Csilla Óvodavezető , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 88. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat csak akkor érvényes amennyiben a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. a határidőre benyújtott pályázatok áttekintése után az Óvodavezető értesíti a pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2018. július 16.

         http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nyirparasznya.hu/ honlapon szerezhet.


Pályázat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására


Őri Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Őri Közös Önkormányzati Hivatal 
Nyírparasznyai Kirendeltsége

adóügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adókkal (helyi adók, gépjármű adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, adó végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások, adó- és érték bizonyítvány) kapcsolatos adóigazgatási feladatok ellátása; a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása; a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény valamint a vonatkozó Önkormányzati rendeletek alapján kivetett helyi adóval kapcsolatos ügyintézés, a hatósághoz tartozó adóügyi ügyintézés, adó bevallások feldolgozása, határozatok elkészítése, kintlévőségek behajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  Magyar állampolgárság,

  Cselekvőképesség,

  Büntetlen előélet,

  Középfokú képesítés,

  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.07) kormányrendelet szerinti képesítés, végzettség.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

  6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó fényképes szakmai tevékenységét bemutató szakmai önéletrajza,

A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

  Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok hiteles másolata;

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló okirat másolata

A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenség megbízása esetén megszűnik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kapin Béla nyújt, a 44385175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Őri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 616/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.

vagy

Elektronikus úton Dr. Kapin Béla Jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Dr. Kapin Béla Jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a jegyző bírálja el. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályáztató személyesen is meghallgathatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és az esetleges személyes meghallgatás alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

helyben szokásos módon - 2018. március 20.

http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2018. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.


 
A
Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda konyha szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakács, gyerek- és szociális étkeztetés biztosítása.Főzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet, szakács
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Közétkeztetésben eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz;
• Szakács végzettséget igazoló okirat másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Miklósné nyújt, a 44/385-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nyírparasznya Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc utca 86-88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1004-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyírparasznya Község Hirdetőtáblája - 2017. október 30.
• http://nyirparasznya.hu/ honlapon - 2017. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.