infoblokk

szechenyi 2020 erfa

Az egészségügyi alapellátás színvonalának növelése az orvosi rendelő épületének felújításával

Projekt azonosító: 3284603525
 
A pályázat célja  az egészségügyi alapellátás színvonalának növelése az orvosi rendelő épületének felújításával. A korábban leromlott építészeti és műszaki állapotban lévő épületen komplex infrastrukturális beruházás történt, mely során a következő beruházási elemek valósultak meg: 15 cm hőszigetelés, nyílászárócsere, 30 cm padlástér hőszigetelés, akadálymentesítés, belso padló felújítás, kazettás álmennyezet építése, festés, vizesblokk felújítás, csapadékvíz elvezető csatorna építése, fűtéskorszerűsítés, elektromos hálózat felújítása.
 
Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése érdekében a projektben kivitelezésekor akadálymentesítési szempontok is figyelembe vételre kerültek. Az orvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak helyt adó épület felújításával javult a segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás továbbá a megújult épület javítja az egészségügyi ellátás megítélését, a lakosok szívesebben veszik igénybe a szolgáltatásokat ezáltal a projekt már rövid távon is hozzájárul a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzéséhez; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítéséhez. A felújított orvosi rendelő épülete növeli az egészségügybe vetett bizalmat, továbbá jelentősen javítja a település képet így a fejlesztés hosszú távú hatásaként nő a település népességmegtartó ereje, illetve vonzóbbá válik a letelepedni vágyok számára.
 
Támogatási összeg: 39 087 579 Ft
Projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.