infoblokk

szechenyi 2020 erfa


Önálló szolgálatként működik településünkön  2016. január 1-től az Őr-Nyírparasznya Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

A családsegítő feladatokat 2016. október 1-től főállásban napi rendszerességgel látja el egy fő. A községünkben dolgozó családsegítő szakember a járásszékhelyen működő család- és gyermekjóléti központtal áll kapcsolatban.

A szolgálat komplex családgondozást lát el, fő feladata a személyes gondoskodást nyújtó ellátás a teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére. Célja a településen élők szociális és mentálhigiénés problémáinak megelőzése, az életvezetési képesség megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése. A komplex családgondozás másik fő feladata a gyermekjóléti szolgáltatás, ami a gyermek érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a településen élő emberek bizalommal fordulnak a szakemberhez, akinek segítő szándékát elfogadják, együttműködnek, tanácsait elfogadják.

A családsegítő napi jelenléte szorosabb kapcsolattartást eredményez a működő oktatási-nevelési intézmények pedagógusaival, ami hatékonyabb munkát, várhatóan pozitív változásokat indukál.

A szolgálat ügyfélfogadási rend szerint elérhető az Iskolai-és Községi Könyvtár helyiségében a Rákóczi u. 86-88. szám alatt:

Hétfő: 7:30 - 12:00 du.: 12:30 - 16:00

Kedd: 7:30 - 12:00

Szerda: 7:30 - 12:00 du.: 12:30 - 16:00

Csütörtök: 7:30 - 12:00

Elérhetőség:

Kissné Finta Marianna
Tel.: 30/681-3147