infoblokk

szechenyi 2020 erfa

A Nyírparasznyai Könyvtár
 
A Nyírparasznyai Könyvtár az Általános Iskola épületében, jól megközelíthető, központi helyen található. Két helyiséggel rendelkezik, ahol a helyben olvasás, a kölcsönzés és az irattározás is megoldásra kerül. Az egyes műveltségterületek, illetve tantárgyak ismeretanyagához szorosan kapcsolódó, valamint a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő szépirodalmi és ismeretterjesztő alkotásokat az iskolai könyvtári gyűjteményben átlagosan 2-3 példányban kell biztosítani. A mintegy 5000 dokumentumból álló állományunk legnagyobb részét tankönyvek, oktatási segédletek, pedagógiai szakirodalom, valamint szépirodalom teszik ki. Az utóbbi években is gyarapodott az állomány. E folyamat keretében 85% volt az ajándékkönyvek aránya, amelyeket kiadóktól és lakossági felajánlásokból kaptunk. A könyvtárban folyamatosan bevezetésre kerül az elektronikus TEXTLIB Integrált Könyvtári Rendszer. A kiadványokat a könyvtári leírási szabványok ismeretében számítógéppel dolgozzuk fel.
A könyvtárat a település lakossága, az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív, technikai dolgozói használhatják.
 
A könyvtárhasználókat az alapszolgáltatások ingyenesen illetik meg:
• könyvtárlátogatás
• könyvtári gyűjtemény helyben használata
• állományfeltáró eszközök használata
• információ a könyvtár szolgáltatásairól.
 
A könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
• olvasótermi, kézikönyvtári könyvek
• folyóiratok
• audiovizuális információhordozók
• internet használat
• fénymásolás
• nyomtatás 
 
Nyitva tartás: 
Hétfő - péntek 
13.00 - 16.00