infoblokk

szechenyi 2020 erfa

Nyírparasznya Közoktatásáért Közalapítvány
 
A községben Alapítványunk egyedüli, kiemelten közhasznú szervezetként működik, kevés anyagi lehetőséggel, de tevékeny segítőkkel. Ők a pedagógusok és a segíteni akaró szülők közül kerülnek ki, akik az Alapítvány programjainak lebonyolításával teszik hasznossá magukat. Céljai között – elsődlegesen – az oktatási intézmények működésének, és fenntartásának segítését jelölte meg. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, a tehetséggondozás, a tankötelezettségből adódó feltételek biztosítása, és a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a technikai színvonal emelése.
 
Tevékenységünkkel a jövőben még eredményesebben szeretnénk segíteni az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkát. Tisztában vagyunk vele, hogy célkitűzéseink töredékét sikerült ez idáig megvalósítani, de hisszük, hogy jó úton haladunk.
 
Év elején alapítványi bált szerveztünk melynek célja nem csupán az volt, hogy bevételhez jussunk, de sokkal inkább az is, hogy fehér asztal mellé ültessük a gyermekeink nevelésében érdekelt, vagy tenni tudó és akaró feleket. Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek rendezvényünkön, vagy hozzájárultak azok sikereihez, ezáltal is támogatva a településünkön élő gyermekeket.