infoblokk

szechenyi 2020 erfa

Szociális alapellátás

Társadalmi szociológiai probléma és az öregséggel együtt járó betegségek, az elmagányosodás, a nélkülözés, és a szegénység elleni küzdelem. Segítségre szorulnak mindazok, akik bármilyen oknál fogva normális életvitelükben zavarokkal küzdenek.

Nyírparasznya Község Önkormányzatának Szociális Alapellátás szolgáltatása az egészségügyi szolgáltatókkal és a Görög Katolikus egyházzal együttműködve segít az ellátásra szorultak speciális problémáinak javulásában, amellett, hogy mindannyian fontos preventív munka résztvevői is.

Az Önkormányzat költségvetési keretéből működteti a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakfeladatokat.

A szociális étkeztetés: Gondoskodunk azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt. Ezen szolgáltatásunkat 40 fő veszi igénybe településünkön.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely segíti a rászorult önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében. Házigondozó nyújt segítséget, hogy az ellátásban részt vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően képességének megtartásával vagy fejlesztésével a saját környezetében. A településünkön a házigondozott létszám: 9 fő.

Szociális Étkeztetés Házirend

Házi segítségnyújtás Szakmai program

Szervezeti és Működési Szabályzat Szociális Alapellátás

Szociális étkeztetés Szakmai program

Tanúsítvány

Határozat

Működési engedély

Előterjesztés

Ellátottjogi képviselő