infoblokk

szechenyi 2020 erfa

A szervezet nyilvántartásai:                                            

Nyilvántartás megnevezése

Jogszabályi hivatkozás

Közszolgálati nyilvántartás
Létszám-, és álláshely nyilvántartás,
munkaügyi nyilvántartások
(foglalkoztatás, végzettség,
képzettség, összeférhetetlenség,
nyelvtudás, címek, stb.)                                              

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők
jogállásáról (Ktv.),
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
233/2001. (XII. 10.) Kormány rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati
nyilvántartásra vonatkozó szabályokról,
7/2002 (III.12.) BM rendelet a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről.

A szabadság, és a munkából történő
távollétek

Ktv. 41. §-a,
Mt. 107§, 115.§, 120§, 130-140§.

Munkaidő-kedvezményekkel
kapcsolatos nyilvántartások

Mt. 115. §, 120.§, 140/A. §-ának c) pontja,
Ktv. 39. § (4) bekezdése.

Juttatásokkal kapcsolatos
nyilvántartások

Ktv. 49.§ - 49/N §,
78/1993. (V.12.) Kormány rendelet a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésről.

Vagyonnyilatkozat

Ktv.22./A §,
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Központosított illetményszámfejtés

172/2000.(X.18) Kormány rendelet a központosított illetményszámfejtésről 3. § (1) bekezdése,
37/2001. (X.25.) PM. rend. a központosított illetményszámfejtési
feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi
adatszolgáltatás rendjéről.